མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་་ཁུལ།(甘肃藏族自治州)

ལན་ཀྲིག་གྲོང་ཁྱེར།(兰州市)