མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་དགུ་བའི་བར་གྱི་མཛད་རྗེས།

མི་གཤིས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར།

སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་སྐོར།

ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐོར།

རིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་སྐོར།

གནའ་རྫས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར།

ཚོང་ལས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐོར།

མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་སྐོར།

ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐོར།

ཁྲིམས་ལུགས་བརྩི་སྲུང་གི་སྐོར།

2017-1-28ཉིན་གྱི་པཎ་ཆེན་རྗེས་དྲན་གྱི་སྐོར།

རྩོམ་ཡིག་གསར་ཤོས།